Blog: studiemotivatie gebrek

STUDIEMOTIVATIEGEBREK

Geschreven door Nicolette van Keulen (Studie & Loopbaancoach). Gepubliceerd op 16 oktober 2020

Bijna iedereen ervaart wel momenten van motivatiegebrek. Er zijn zelfs afkortingen voor bedacht. Zo wordt SOG’gen als werkwoord gebruikt onder studenten, om aan te geven dat je “even” niet aan je studie werkt, maar studie-ontwijkend-gedrag aan het vertonen bent.

We gaan even terug naar school.

 

Is dit voor jou ook herkenbaar?

Je loopt door school, de bel gaat dus je moet zo snel mogelijk naar het lokaal. Het volgende vak is economie, bah! Waarom moet ik dát leren… En daarna heb ik ook nog eens Frans… Misschien dat ik stiekem gewoon niet ga..? Ik kan mijn tijd toch veel beter besteden?

 

   Spijbelen, of in ambtelijke taal: schoolverzuim.

   Het opzettelijk wegblijven van school.

 

Veel scholieren lopen vast door de vraag “waar doe ik dit voor?”. De vakken lijken doelloos, lang en saai. Toekomstige banen ogen ver weg en totaal geen aansluiting te hebben met deze vakken. Moet je dan nu hard werken, zodat je later een (stomme) baan kan krijgen… waarom zou je dat doen?

 

Ik herken mezelf hier ook heel erg in. Pas toen ik wist dat ik naar de Hotelschool wilde gaan, had ik een doel. Ik moest hier zelfs extra vakken voor nemen, maar dat was geen (groot) probleem. En natuurlijk is het niet waar dat alle banen stom en dat alle vakken nutteloos zijn. Helaas zijn er wel veel jongeren die het zo ervaren. Dit komt onder andere doordat zij geen doel hebben, geen richten en daarmee geen reden om (hard) te werken op school.

Daarnaast hoor ik van veel scholieren die ik spreek, dat zij zich helemaal niet realiseren dat werk ook leuk kan zijn. Misschien komt het door de generatie van hun ouders, waarbij kiezen-op-elkaar-en-doorbijten een motto was, maar ik heb meer dan één keer ervaren dat dit echt een eyeopener was. Persoonlijk ben ik daar best van geschrokken. Door alle burn-outs, bore-outs en (werk)stress geven wij dus de kinderen van nu het voorbeeld dat je je helemaal niet moet verheugen op de toekomst. Ik leg je daarom graag uit, waarom het belangrijk is om een doel te vinden én hoe je die ook daadwerkelijk vindt.

 

   Burn-out: een aandoening veroorzaakt door overbelasting waarbij de patiënt emotioneel en fysiek uitgeput is en weinig tot niets kan presteren.

 

   Bore-out:  een aandoening veroorzaakt door onderbelasting van de hersenen waarbij de patiënt emotioneel en fysiek uitgeput raakt en geen energie overhoudt.

 

   Werkstress: letterlijk stress veroorzaakt door werk. Dit kan komen door een mismatch in werkdruk, verantwoordelijkheden, persoonlijkheid, werkuren. En kan ook 

   mede veroorzaakt worden als hij/zij onvoldoende plezier en voldoening in het werk beleeft, of bijvoorbeeld onvoldoende steun krijgt van leidinggevenden of       

   collega’s.

Waarom is het hebben van een doel zo belangrijk?

Kort gezegd: een doel geeft richting, duidelijkheid en voldoening.

 

Als je weet waar je heen wilt gaan, kan je gemakkelijk uitzoeken wat je moet doen om daar te komen. Dat klinkt misschien makkelijker gezegd dan gedaan. Het is dan ook belangrijk dat je van te voren bepaalt hoe moeilijk iets voor je is. Te ingewikkelde doelen stellen is niet goed voor je (burn-out risico), maar als je het te eenvoudig houdt is er geen uitdaging (bore-out risico). Verder moet het doel ook specifiek zijn. Als dit niet het geval is, zal het ook minder duidelijk zijn wat je moet doen en ontstaat er verwarring bij jezelf.

 

 

Dus laten we aan de slag gaan:

1. Talenten.

Om te beginnen met het uitzoek van waar jouw talenten liggen: waar ben je goed in? Wat zijn je passies? Werk dit uit in een overzicht.

 

2. Waarden.

Maak daarnaast een overzicht van wat je belangrijk vindt: wat zijn jouw kernwaarden? Zijn er bepaalde (goede)doelen die jouw hart raken? Waar praat jij graag over?

 

Zie je hier een rode lijn in? En kan je overeenkomsten ontdekken?

Open je computer en ga naar Google. Zoek banen die zowel in lijn zijn met jouw talenten, als met jouw waarden. Wat past er bij jou? Vervolgens maak je een overzicht van wat je nodig hebt om daar te komen. Het kan zijn dat je daar een bepaalt diploma voor nodig hebt en soms gaat het om specifieke ervaring.


Zorg dat je inzicht krijg in hoe jij bij jouw doel kan komen en maak daaruit (kleine) actiepunten voor jezelf. Wat kan jij morgen al anders gaan doen om dichter bij jouw doel te komen? En vergeet het behalen van deze (kleine) actiepunten niet te vieren. Elke stap is een overwinning richting een succesvol leven.

 


Natuurlijk hoef je dit niet alleen te doen!

Misschien zei je gevoel nu al: “Dit is het”. Toch is het heel vaak helemaal niet gemakkelijk om in je eentje antwoorden op deze vragen te ontdekken. Vraag daarom of iemand met je mee kan denken of maak een (gratis) afspraak zodat ik je kan begeleiden bij het vinden van jouw doel.