Een leerprobleem, zoals dyslexie, kan soms echt als een blok aan je been hangen, maar wat is het nou eigenlijk precies?


Woordenboek:

dys·lexie (de; v) 1 stoornis waarbij je moeite hebt met lezen, schrijven en spellen; woordblindheid.


Kernvisie methode:

We kunnen onze hersenen verdelen in twee helften: een linker- en een rechterhersenhelft:


De logica vindt plaats in de linkerhersenhelft (denk aan letters, woorden, cijfers, volgordes en analyses). Alle zaken die we nodig hebben om praktisch te kunnen functioneren vinden we terug in de rechterhersenhelft (denk aan emotie, verbeelding, ruimtelijk inzicht, overzicht, muziek & ritme, kleurherkenning, etc.).


Ons schoolsysteem is voornamelijk gericht op de linkerhersenhelft, terwijl dyslectici bijvoorkeur vanuit hun rechterhersenhelft denken en leren = leerprobleem.


Dyslexie betekend dus niet dat je dom of lui bent. Het betekend dat je op een andere manier denkt en leert, dan hoe het onderwijs op school gegeven wordt.


Meer informatie over leerproblemen en  de Kernvisie methode.DYSLEXIE


Meer informatie over mij? Zie Nicolette  van Keulen.

T: +31 (0)6 29 26 43 01

M: info@guideline-trainingen.nl

‚ÄčLinkedIn: nicolettevankeulen

FB:  //guidelinetrainingen

TW: @GuidelineInfo